Savon Palokalusto Ky

 

Tulityökorttikoulutus


Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti.
Koulutus järjestetään sopimuksen mukaan asiakkaan omissa tiloissa tai Savon Palokaluston yhteistyökumppanin tiloissa.
Hae koulutukseen!

 

Kurssin hinta

Hinta lasketaan tarjouskohtaisesti, kysy lisää 017 264 7220

 

 

Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa!
Tulityökorttikoulutuksemme on tarkoitettu kaikille tulitöitä suorittaville henkilöille.

Koulutus on työpäivän pituinen ja koulutuksen hyväksytysti läpikäynyt saa tulitöissä tarvittavan tulityökortin.

Koulutamme sinut ja työntekijäsi turvallisen tulityöntekijöiksi!


 

Mikä on tulityötä?

Tulityössä toteutuu samanaikaisesti kaksi eri ehtoa: työssä on syttymän aiheuttaja ja työ aiheuttaa palovaaran ympäristössä.
Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä ja kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

Tulityöt ovat erityistä varaa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää suunnitelmallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Kuka tarvitsee tulityökorttia?

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on myös voimassaoleva tulityökortti. Tulityön tekijällä ja tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti.
Kattotulityön tekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti.
Myös kattotulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti.

Tulitöitä tilaavat yritykset määrittelevät tulityöluvan myöntäjän ja vartijan koulutuksen omissa tulityösuunnitelmissaan.